U kan bij mij terecht voor vertalingen in de volgende talencombinaties:

  • Nederlands - Hongaars
         Ook beëdigd voor zowel schriftelijke en mondelinge vertaling

  • Hongaars - Nederlands
        Ook beëdigd voor zowel schriftelijke en mondelinge vertaling

  • Engels - Hongaars
         Schriftelijk

 

Bármikor nyugodtan fordulhat hozzám, ha az alábbi nyelvpárok valamelyikében van szüksége fordításra:

  • holland - magyar
         Ebben a kombinációban hites fordítást és tolmácsolást is vállalok

  • magyar - holland
         Ebben a kombinációban hites fordítást és tolmácsolást is vállalok

  • angol - magyar
   Specialisaties:
Commerciële en zakelijke teksten
EU-teksten
Terminologie
     - Classificatielijsten van Locarno en Nice
Juridische vertalingen
     - Dagvaardingen
     - Betekeningen
     - Vonnissen
     - Processen-verbaal
Bedrijfsteksten
     - Jaarrekeningen
     - Balansen
     - Statuten
     - Informatie ondernemingsraden
Technische vertalingen
     - Handleidingen
Medische vertalingen
     - Bijsluiters
Szakterületek/tapasztalat:
Kereskedelmi jellegű fordítások
EU-vonatkozású szövegek
Terminológia
     - Locarnoi és Nizzai Osztályozás
Jogi fordítások
     - Idézések
     - Kézbesítések
     - Ítéletek
     - Jegyzőkönyvek
Vállalati/üzleti szövegek
     - Éves beszámolók
     - Mérlegek
     - Alapító okiratok / társasági szerződések
     - Üzemi tanácsok dokumentumai
Műszaki fordítások
     - Kézikönyvek / használati utasítások
Orvosi fordítások
     - Betegtájékoztatók